Hoppa till innehåll

 

Delårsrapporter

I april och augusti görs ett delårsbokslut för kommunen som innehåller en målavstämning, en finansiell analys och nämndernas redovisning.
I augusti görs även en koncernrapport som innehåller information om de bolag som kommunen äger eller är delägare i.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se