Hoppa till innehåll

 

Avgifter och taxor

Utbildning & barnomsorg

Barnomsorg (Maxtaxa förskoleverksamhet och skolbarnomsorg)

Omsorg & hjälp

Äldreomsorg och Personligt stöd och omsorg
Hemtjänst, hemsjukvård, gruppboende, korttidsboende,
trygghetslarm, kostavgift

Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning, föräldrautbildning före adoptionsansökan, barn som vårdas i annat hem

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information