Hoppa till innehåll

 

Ekonomikontor

Ekonomikontoret biträder kommunstyrelsen med ekonomisk planering och uppföljning, samt lämnar råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor och upphandlingsfrågor.

I detta ingår att samordna kommunens arbete med budget, redovisning, uppföljning och upphandlingsfrågor. Ekonomikontoret tillhandahåller även finansiell service till kommunens bolag och Kunskapsförbundet Väst.

Kontoret är organiserat i en ekonomistab, en redovisningsavdelning och en upphandlingsavdelning som svarar för kommunens upphandlingsverksamhet.

KONTAKT

Ekonomichef:  
Thomas Sannemalm  

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:   
thomas.sannemalm@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se