Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Ekonomikontor

Ekonomikontoret biträder kommunstyrelsen med ekonomisk planering och uppföljning, samt lämnar råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor och upphandlingsfrågor.

I detta ingår att samordna kommunens arbete med budget, redovisning, uppföljning och upphandlingsfrågor. Ekonomikontoret tillhandahåller även finansiell service till kommunens bolag och Kunskapsförbundet Väst.

Kontoret är organiserat i en ekonomistab, en redovisningsavdelning och en upphandlingsavdelning som svarar för kommunens upphandlingsverksamhet.

KONTAKT

Ekonomichef:  
Thomas Sannemalm  

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:   
thomas.sannemalm@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se