Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret biträder kommunstyrelsen med ekonomisk planering och uppföljning, samt lämnar råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor.

I detta ingår att samordna kommunens arbete med budget, redovisning, uppföljning och bokslut. Ekonomikontoret tillhandahåller även finansiell service samt systemförvaltning till AB Vänersborgsbostäder samt Fastighets AB Vänersborg.

Kontoret är organiserat i en ekonomistab, en redovisningsavdelning och en upphandlingsavdelning som svarar för kommunens upphandlingsverksamhet.

KONTAKT

Ekonomichef:  
Thomas Sannemalm  

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:   
thomas.sannemalm@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se