Hoppa till innehåll

 

Mål- och resursplan (budget)

Kommunfullmäktige bestämmer varje år i en budget hur mycket pengar som ska fördelas till de olika verksamheterna. Arbetet med budgeten pågår året runt. I januari presenterar förvaltningsledningen en omvärldsanalys. Det är början på arbetet med att planera ekonomin för nästa år. Under våren lämnar nämnderna in budgetunderlag. I juni fattar sedan kommunfullmäktige beslut om den slutliga budgeten, Mål- och resursplan. Den innehåller kommunens vision och gemensamma mål samt nämndernas budget. Under hösten arbetar nämnderna fram sina verksamhetsplaner och detaljbudgetar för det kommande budgetåret utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni.

Nedan hittar du dels kommunens Mål- och resursplaner för de senaste åren och dels kortfattade versioner.

Bild Mål- och resursplan 2010-2012
Mål- och resursplan 2014-2016
Mål- och resursplan 2014-2016
Mål- och resursplan 2013-2015
Omslagsbild Mål- och reursplan 2012-2014
Omslagsfoto Mål- och resursplan 2017-2019

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se