Hoppa till innehåll

 

Omvärldsanalys

Vänersborgs kommun tar årligen fram en omvärldsanalys som ett planeringsunderlag för förvaltningar och förtroendevalda. Den utgör ett underlag för budgetberedningens arbete med mål- och resursplan.

I årets upplaga finns ett fördjupande kapitel kring digitalisering.

Länk till Omvärldsanalysen hittar du i högerkolumnen.