Hoppa till innehåll

 

Regler och styrande dokument

Inom Vänersborgs kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag.

Benämningar

Lag, föreskrift, förordning, reglemente, bolagsordning, stadga är olika benämningar på styrande dokument och beslut som innehåller bestämmelser och regler för en verksamhet.
Plan, program, policy, riktlinje är olika benämningar på styrande dokument och beslut som normalt anger inriktning och viljeyttring för en verksamhet.

Kommun och politik

Personal

Ekonomi

Kommun och politik

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se