Hoppa till innehåll

 

Regler och styrande dokument

Inom Vänersborgs kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag. I menyn till vänster finner du de viktigaste av dessa dokument.

Benämningar

Lag, föreskrift, förordning, reglemente, bolagsordning, stadga är olika benämningar på styrande dokument och beslut som innehåller bestämmelser och regler för en verksamhet.
Plan, program, policy, riktlinje är olika benämningar på styrande dokument och beslut som normalt anger inriktning och viljeyttring för en verksamhet.

Utbildning och barnomsorg

Barnomsorgsavgift
Föreskrifter för (, 243 kB)taxa
inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Betala med Autogiro/E-faktura

Riktlinjer och regler
Riktlinjer och regler (, 174 kB) vid tillämpning av skollagens bestämmelser om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kommun och politik

Personal

Ekonomi

Kommun och politik

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se