Hoppa till innehåll

 

Blåplan

Blåplanerna Blåplan del 1 Blåplan del 2 Blåplan del 3

2013-02-06 gav Kommunstyrelsen berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta en Blåplan. Blåplanens syfte är att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning kan få för våra vattenförekomster.

Blåplanen skall revideras varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige tog beslut om Blåplan del 2, Vatten och Avlopp för Vänersborgs kommun, på kommunfullmäktigesammanträdet 2015-04-22. Del 1 och 3 antogs på kommunfullmäktigesammanträdet 2016-05-25.

Varje område, enligt tabell i Blåplan del 2, förutsätter att budgetbeslut tas utav kommunfullmäktige. Vilka fastigheter som kommer att ingå i framtida verksamhetsområde avgörs slutgiltigt först efter närmare utredning.
Tidsplanen nedan är preliminär. 

Utbyggnadsplan enligt Blåplan del 2

Område

Planerad utbyggnad

Grytet (Vänersnäs)

2020-2021

Änden (Vänersnäs)

2020-2021

Hallby Mitt (Vänersnäs)

2020-2021

Gaddesanna Anundstorp (Vänersnäs)

2021-2022

Hallby Västra (Vänersnäs)

2021-2022

Hallby Södra & Östra (Vänersnäs)

2023-2024

Lunden (Vänersnäs)

2023-2024

Vänersnäs Kyrkby

2023-2024

Näs (Vänersnäs)

2023-2024

Vänersnäs-Åker

2023-2024

Puketorpet (Vänersnäs)

2024

Hönsemaden (Vänersnäs)

2024

Floget (Västra Tunhem)

2025-2026

Tunhem

2025-2026

Kristinelund

2028-2029

Boteredssjön

2028-2029

KONTAKT

Kretslopp & Vatten chef

Daniel Larsson
Telefon:
0521 - 72 12 60
E-post: daniel.larsson@vanersborg.se