Hoppa till innehåll

 

Grönplan Vänersborg 2008

omslag

Grönplanen beskriver gröna områden i tätorterna och deras naturvärden, kulturvärden och sociala värden. Planen lyfter fram de gröna områdenas egenvärden och är ett underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna. Den är också ett underlag för områdenas skötsel och utveckling.

Planen är godkänd av Kommunfullmäktige 2009-04-15

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare