Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Skattesatser 2022

Vänersborgs kommuns skattesats uppgår till 22:21 kronor per hundralapp, det vill säga 22:21 procent av Vänersborgarens beskattningsbara inkomst.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till Vänersborgs kommun även skatt till Västra Götalandsregionen. Regionskatten uppgår till 11:48 kronor per hundralapp eller 11,48 % av beskattningsbar inkomst. Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Skattesats i % av beskattningsbar inkomst:

Vänersborgs kommun

22:21

Regionen

11:48

Kommunalskatt totalt

33:69

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16A

Telefon:
Ewa Lundqvist
0521-72 11 55

Telefax:
0521-72 11 54

E-post myndigheten:
ewa.lundqvist@vanersborg.se