Hoppa till innehåll

 

Kontakta oss

Fasad över Vänersborgs kommunhus - Kontakta oss

Växeln

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Röststyrning

Om du snabbt vill nå en kommunal tjänsteman, ringer du 0521-72 19 99. En automatisk röst svarar och kopplar dig vidare när du har uppgett vem du önskar ringa.

E-post

Vet du namnet på den du vill skicka e-post till kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@vanersborg.se

Du kan även skicka e-post till Vänersborgs kommun på adressen: kommun@vanersborg.se

Telefonnummer och e-post till förvaltningar

Klicka på den förvaltning nedan som du vill kontakta.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 0521-72 11 04
E-post: barnutbildning@vanersborg.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Tel exp: 0521-72 23 90 (Kansliet)
E-post: kommun@vanersborg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tel: 0521-72 24 37
E-post: kulturfritid@vanersborg.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Tel. exp: 0521-72 13 13 (Bygglov)
Tel. exp: 0521-72 13 37 (Lantmäterimyndigheten)
Tel. exp: 0521-72 12 72 (Miljö och hälsa)
E-post: byggnad@vanersborg.se
E-post: miljo@vanersborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel: 0521-72 12 05
E-post: samhallsbyggnad@vanersborg.se

Socialförvaltningen

Tel: 0521-72 14 85
Telefax: 0521-72 14 60
E-post: social@vanersborg.se

Överförmyndarnämnden

Tel: 0521-72 10 74
E-post: overformyndar@vanersborg.se

Biblioteket i Vänersborg

Tel: 0521-72 14 11
E-post: biblioteket@vanersborg.se

Kommunikatör

Viktoria Unosson
Tel: 0521-72 11 12
E-post: viktoria.unosson@vanersborg.se

Webbredaktionen

Telefon och e-post till politiker

Sök efter politiker i förtroendemannaregistret
I kommunens förtroendemannaregister kan du söka efter kommunpolitikers telefonnummer eller e-postadresser. Sökningen omfattar även politiker som tidigare varit aktiva.

KONTAKT

Kommunhuset
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Leveransadress:
Vänersborgs kommun
Södergatan 16 A
462 34 Vänersborg

Kommunens växel:
0521-72 10 00

Öppettider
Öppettider i kommunen Länk till annan webbplats.

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Fakturaadress:
Vänersborgs kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg

Information om e-faktura Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här

Larm och felanmälan

Anmäl fel inom gator, vägar, gatubeslysning, vatten och avlopp (utomhus).

Larm- och felanmälan