Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-08-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Ny etapp i partnerskapet med Botswana inleds

Vänersborgs relation med de norra delarna av Botswana sträcker sig långt tillbaka i tiden och det är glädjande att den fortfarande fördjupas genom samverkansprojekt inom olika områden.

Det senaste i raden av projekt heter ”Social Inclusion 2.0”. Det är treårigt och finansieras av ICLD, inom deras satsning ”Kommunala partnerskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”.

Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättningar av olika slag. Syftet är kortfattat att se bortom dessa personers begränsningar och istället stärka individerna genom att synliggöra deras förmågor, både för dem själva och för deras omgivning. Förutom att ge de inblandade individerna ett större självförtroende och en mer meningsfull fritid är det långsiktiga målet att påverka och förbättra samhällets syn på och kunskap om personer med funktionsnedsättningar.

Projektet är en fortsättning på ”Social Inclusion 1.0” och en ny infallsvinkel under den kommande treårsperioden är kultur i allmänhet och dans i synnerhet. Med utgångspunkt i varje individs unika förutsättningar kan dans och rörelse öka såväl kroppskontroll som kroppskännedom, samt fungera som ett nytt uttrycksmedel. Med aktiviteter som är både lustfyllda och utvecklande blir fritiden mer meningsfull.

Blir du nyfiken? Du som vill veta mer om hur projektet fortskrider, om hur dansen kan spela roll i detta, eller helt enkelt få en ökad förståelse för funktionshindrades livssituation är välkommen att följa projektets blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I projektgruppen finns representanter från Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, samt Kultur- och fritidsförvaltningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se