Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vi utvecklar det brottsförebyggande arbetet

Hur ska vi utveckla det brottsförebyggande arbetet i Vänersborg? Kriminolog Anders Green från nationella Brottsförebyggande rådet,
BRÅ, bidrog med erfarenhet och färska ögon under en heldag med givande diskussioner med bland andra Gunnar Lidell och Nina Ström från lokala BRÅ.

Det finns ett nytt beslut om att organisera det lokala brottsförebyggande
arbetet på ett tydligare sätt.

- Organisationsfrågan är viktig och det finns ett intressant tänk i Vänersborg. Man är definitivt på rätt väg, säger Anders Green.

Ordförande Gunnar Lidell och säkerhetssamordnare Nina Ström är nöjda med dagen.

- Det här ger oss en mycket bra plattform att jobba vidare utifrån. Anders bekräftade att mycket av det vi gör är bra samtidigt som vi fick en del nya givande perspektiv.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se