Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-11-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Välkomnar fler byggprojekt framöver

Ungefär 35 deltog på Vänersborgs kommuns sjunde bodialog den 23 november. Genomgången av aktuella pågående och planerade byggprojekt visar att mycket är på gång.

Välkomnar fler byggprojekt och tar gärna fler spadtag framöver

– Det är fantastiskt roligt att flera byggprojekt för nya bostäder har dragit igång. Jag kommer gärna och tar fler spadtag framöver, säger Marie Dahlin, kommunalråd (S) som var en av ungefär 35 deltagare på Vänersborgs kommuns sjunde bodialog den 23 november.

Genomgången av aktuella pågående och planerade byggprojekt i kommunen visar att mycket är på gång. Några bostadsbyggnadsprojekt har startat under året medan andra ligger i startgroparna.

I bostadsbyggnadsprogrammet står det att i genomsnitt 160 nya bostäder ska byggas per år fram till 2022, men de närmaste två åren kommer av allt att döma att bli rekordår med en produktion som ligger över snittet.

Ser på samhället ur ett större perspektiv

– På tidigare bodialoger har vi koncentrerat oss på bostäderna, men den här gången lyfte vi blicken och såg på samhällets utveckling också ur ett större perspektiv, berättar Marie Dahlin.

– I det perspektivet syns det tydligt att det rör på sig på alla plan. Vi bygger inte bara traditionella bostäder utan också gruppboenden och äldreboenden. Utöver det tar både förskolor och skolor form. Vi bygger parkområden och vi satsar på utveckling av både etablerade och nya industriområden.

Holmängs Hage blir en helt ny stadsdel

När Vänersborgs kommun växer så snabbt som den gör nu, får det effekter i alla delar av samhället. Holmängs Hage är ett högaktuellt exempel där byggandet är i full gång. Det kommer inom några år att ha utvecklats till en helt ny stadsdel med uppemot 700 nya hem.

En grundtanke med området är att det ska bidra till integration med sin blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. I närtid kommer sex aktörer att bygga fastigheter. De skapar plats för både boenden och olika typer av mindre affärsverksamheter som hör hemma i området.

Holmängs Hage får kanske enligt planerna dessutom både egen förskola och skola.

Mer än bara handel i centrum…

Under bodialogen ägnades också tid åt att diskutera utvecklingen av Vänersborgs centrum.

– När det gäller centrum är jag, i likhet med många andra, övertygad om att samverkan är en av nycklarna till framgång, säger Marie Dahlin. Jag ser att näringslivet, Forum Vänersborg, föreningslivet och kommunen arbetar tillsammans för att skapa ett attraktivt och levande centrum.

– Jag tycker inte att vi ska vara rädda för att pröva nya grepp när det gäller att utveckla stadskärnan. Centrum kanske ska vara buret av mer än bara handel framöver – inte minst platser dit människor gärna kommer för att mötas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se