Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-12-19

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Polisen och Vänersborg samverkar för en tryggare kommun

Polisen och Vänersborgs kommun samverkar för ökad trygghet. I ett gemensamt medborgarlöfte för 2018 är målet att öka tryggheten och minska brottsligheten i offentliga miljöer.

Medborgarlöften är ett sätt för polisen och kommunen att genom samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet komma närmare dem som bor och vistas i en kommun.

Många invånare upplever en känsla av otrygghet i Vänersborg. Det visar den medborgarenkät som SCB har gjort åt kommunen och som presenteras inom kort. I medborgarlöftet för 2018 ligger fokus på att öka tryggheten och minska brottsligheten på platser där allmänheten ofta
vistas, exempelvis gator och torg, offentliga anläggningar och parker.

Polisen och kommunen har valt att särskilt fokusera åtgärder inom tre områden.

Sportcentrum
Det innefattar samtliga offentliga idrottsanläggningar kring Arena Vänersborg med tillhörande ytor. Det finns önskemål om ökad synlighet av polis, vakter, volontärer och fältare.

Grönytor
Det innefattar parker och rekreationsområden i kommunen. Förslag på åtgärder kan vara bättre belysning och översyn av skrymmande buskage.

Centrum
Centrum innefattar de centrala delarna av Vänersborg samt Resecentrum.

Polisen och kommunen kommer utöver de valda fokusområdena arbeta för att skapa en helhetsbild av brottsligheten i Vänersborgs kommun, vilket innebär analys och åtgärder även utanför fokusområdena.

- Nu visar vi att vi verkligen att vi tar detta med trygghet på allvar, säger Vänersborgs kommunalråd Marie Dahlin och lokalpolisområdeschef Rickard Fremark.

Kontakt:
Caroline Arvaker, säkerhetssamordnare i Vänersborg, caroline.arvaker@vanersborg.se

Nina Ström, säkerhetssamordnare i Vänersborg, nina.strom@vanersborg.se

Steve Sandén Johansson, kommunpolis i Vänersborg


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se