Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-12-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Det här gäller för fyrverkerier och pyrotekniska varor i Vänersborg

För många hör fyrverkerier ihop med festligheter och den som ansvarar för fyrverkeriet bör ta uppgiften på stort allvar.

Fyrverkerier

Lokala regler

Det är i Allmänna lokala föreskrifter för Vänersborgs kommun som man kan läsa om vad som gäller.

Pyrotekniska varor 22 §

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 150 meter från sjukhem, ålderdomshem (särskilda boenden för äldre), begravningsplatser och kyrkogårdar dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor.

Vidare krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom tätort med sammanhängande bebyggelse eller område med detaljplan när avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats är närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Tillstånd krävs inte påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se