Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-02-01

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

76 miljoner kr plus för kommunen

Det preliminära bokslutsresultatet för 2017 uppgår till + 76 mkr, vilket är 53 mkr bättre än budget och 17 mkr bättre än året innan.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin är nöjd med det preliminära bokslutsresultatet:

- Kommunens totala resultat är bra med hänsyn till beslutad budget och med tanke på att vi har ekonomiska underskott i vissa verksamheter. Förbättrade skatteintäkter och en del engångsintäkter har underlättat ekonomin under året. Det är dock oroande att vi, trots stora budgettillskott, fortfarande har underskott i flera nämnder”

Under 2017 investerade kommunen för 215 mkr. Av dessa avser 111 mkr fastighetsinvesteringar och 63 mkr gator, vägar vatten- och avlopp. De största enskilda investeringarna avser utbyggnad av vatten och avlopp efter Vänerkusten, 32 mkr, ombyggnad av kommunhuset 27 mkr, produktionskök vid Mariedalsskolan 16 mkr och exploatering för bostäder på Holmängen 13 mkr.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se