Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-02-28

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fördjupad samverkan för snabbare etablering i arbetslivet av nyanlända

Vänersborgs kommun och Arbetsförmedlingen har ingått en överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Syftet med den fördjupade samverkan enligt den framtagna modellen, är att påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.

- Det är fantastiskt! Vi ska använda alla medel som står till buds. Det är ett bra sätt för att få folk i jobb. Det är en bra idé, och bra jobbat, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin.

Målet är att korta etableringstiden till två år. Kunskapsförbundet Väst är en viktig part i samarbetet och ansvarar för studie- och yrkesvägledning samt bidrar till yrkesutbildningar och SFI.

Uppdraget är ett regeringsuppdrag, Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua), som har till uppgift att främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt utveckling av nya samverkansformer i Sverige.

Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet. Det främsta verktyget för att främja samverkan är lokala överenskommelser mellan i första hand kommuner och Arbetsförmedlingen.

En av de viktigaste insatserna i samverkansarbetet är jobbspåren. Jobbspåren ska både bidra till att företagen får efterfrågad arbetskraft, och underlätta för de nyanlända att genom utbildning och praktik snabbare få ett arbete. Först ut är ett jobbspår inom vård och omsorg. Ett 20-tal intresserade av arbete i vården beräknas starta utbildning kopplad till en extratjänst under maj månad.

Målgruppen är dels nyanlända och övriga utrikesfödda som står utan arbete eller sysselsättning, och dels ungdomar som saknar gymnasiekompetens. För den sistnämnda gruppen finns idag sedan tidigare en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Vänersborgs kommun om en fördjupad samverkan och denna har resulterat i en gemensam verksamhet, Ung Resurs.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Ewa Ferm Björklund som är utvecklingsledare och ansvarig för övergripande och strategiska arbetsmarknadsfrågor. Ewa har telefon 0521-72 12 98 och e-post: ewa.ferm@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se