Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-07-02

Två nya förvaltningschefer är utsedda

Andreas Knutsson

Två nya förvaltningschefer har idag anställts för att ansvara för Miljö- och byggnadsförvaltningen respektive
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mikael Reinhardt får uppdraget att ansvara för den nybildade miljö- och byggnadsförvaltningen och Andreas Knutsson får motsvarande ansvar för samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Efter en grundlig rekryteringsprocess, i hård konkurrens, är jag nu glad att kunna presentera två mycket kompetenta ledare som ska ta Vänersborgs kommuns viktiga samhällsuppdrag in i framtiden, kommenterar kommundirektör Pascal Tshibanda.

Under rekryteringarna har medarbetare, förvaltningschefer, fackliga företrädare samt förtroendevalda fått möjlighet att intervjua fyra slutkandidater. Därefter har samråd skett i Personal- och förhandlingsutskottet samt MBL genomförts med berörda fackförbund innan kommundirektören fattade det formella beslutet.

Mikael Reinhardt (bilden till vänster) är utbildad biolog och kommer närmast från tjänsten som miljöchef i Vänersborg. Andreas Knutsson (bilden till höger) är ingenjören som närmast verkat som chef för Gatuenheten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se