Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-07-02

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Två nya förvaltningschefer är utsedda

Andreas Knutsson

Två nya förvaltningschefer har idag anställts för att ansvara för Miljö- och byggnadsförvaltningen respektive
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mikael Reinhardt får uppdraget att ansvara för den nybildade miljö- och byggnadsförvaltningen och Andreas Knutsson får motsvarande ansvar för samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Efter en grundlig rekryteringsprocess, i hård konkurrens, är jag nu glad att kunna presentera två mycket kompetenta ledare som ska ta Vänersborgs kommuns viktiga samhällsuppdrag in i framtiden, kommenterar kommundirektör Pascal Tshibanda.

Under rekryteringarna har medarbetare, förvaltningschefer, fackliga företrädare samt förtroendevalda fått möjlighet att intervjua fyra slutkandidater. Därefter har samråd skett i Personal- och förhandlingsutskottet samt MBL genomförts med berörda fackförbund innan kommundirektören fattade det formella beslutet.

Mikael Reinhardt (bilden till vänster) är utbildad biolog och kommer närmast från tjänsten som miljöchef i Vänersborg. Andreas Knutsson (bilden till höger) är ingenjören som närmast verkat som chef för Gatuenheten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se