Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-09-12

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Erfarenhetsutbyte i WIR-projektet om integration och social inkludering

Tjänstepersoner från socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen deltog nyligen i ett erfarenhetsutbyte i Österrike inom WIR-projektet, som finansieras av Europe for Citizens.

- Styrkan med WIR är att vi får ta del av hur kommuner i EU jobbar med integration och social inkludering, säger kommundirektör Pascal Tshibanda.

Det är Vänersborgs kommun som leder WIR och deltagarna kommer från åtta EU-länder och tio olika organisationer.

Träffen i Österrike fokuserade på civilsamhällets roll och från Vänersborg
deltog även Support Group Restad Gård.

Målen med WIR är att öka kunskapen om EU:s strategi för flyktingar och asylsökande, öka kunskapen om de processer som välkomnar och integrerar flyktingar i partnerländerna och utbyta erfarenheter mellan olika länder.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se