Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-09-14

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Projektet Social inclusion fortsätter

Skola i Botswana.

I projektet ”Social Inclusion” ihop med Botswana ligger fokus på social inkludering av funktionsnedsatta barn och ungdomar.

För att bli en så attraktiv och socialt inkluderande kommun som möjligt deltar och driver kommunen projekt och samarbeten med andra länder i
syfte att lära sig av andras goda exempel och även dela med oss av våra egna.

Ett arbete som pågår under året är det internationella utvecklingsarbetet med Chobe District i Botswana där fokus ligger på social inkludering av funktionsnedsatta barn och ungdomar. Just nu är en grupp från
Vänersborgs kommun i Botswana och bilden visar ett besök på en skola för funktionsnedsatta.

Projektet ”Social Inclusion” har ett starkt mänskliga rättigheters perspektiv, med utpräglad ömsesidighet mellan Chobe och Vänersborg och funktionsnedsattas rättigheter att delta i samhället på lika villkor.

Projektet finansieras med statliga medel genom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se