Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-09-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nu rivs sessionssalen

Nu påbörjas rivningen av sessionssalen.

Sessionssalen har varit stängd under en tid, bland annat på grund av fuktskador och luktproblem.

Rivningen av sessionssalen, eller fullmäktigesalen som den också kallas, innebär att en del av parkeringen på baksidan av kommunhuset behöver spärras av.

Det mesta av inredningen, som stolar, högtalaranläggning och skärmar, är redan nedmonterat och bortforslat. Rivningen sker på ett miljövänligt sätt och så mycket som möjligt återvinns.

Rivningen kommer att vara avslutad i december.

Om en ny sessionssal ska byggas och var den i så fall ska ligga har det inte fattats något beslut om.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se