Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-10-31

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

EU-utbyte om att korta vägen till jobb

Ulrika Sundén Berger

Ulrika Sundén Berger

Tjänstepersoner från Ung Resurs, Kommunstyrelseförvaltningen och Arbetsförmedlingen deltog nyligen i ett erfarenhetsutbyte i Hessen, Tyskland inom WIR-projektet, som finansieras av Europe for Citizens.

- Temat var integration av nyanlända på arbetsmarknaden och vi fick ta del av konkreta projekt som kan utveckla detta arbete i Vänersborg, berättar kommundirektör Pascal Tshibanda.

Det är Vänersborgs kommun som leder och ansvarar för WIR-projektet och deltagarna kommer från åtta EU-länder och tio olika organisationer.

- Integration är i stor utsträckning en fråga för kommuner och civilsamhället och att korta vägen till arbete är en högt prioriterad fråga, fortsätter kommundirektören.

Målen med WIR-projektet är att öka kunskapen om EU:s strategi för flyktingar och asylsökande och öka kunskapen om de processer som
välkomnar och integrerar flyktingar i de deltagande länderna. Dessutom är målet att överföra framgångsrika arbetssätt som leder till en ökad integration.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se