Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-11-22

Kommunens ekonomi och mål år 2019

Kommunfullmäktige har beslutat om nästa års mål och budget. Det blir ett år med stora investeringar och tufft ekonomiskt läge för nämnderna.

Ekonomi i Vänersborgs kommun kan sammanfattas med att den totala budgeten för år 2019 är cirka 2,5 miljarder kronor. Ett plusresultat beräknas på 36,5 miljoner kronor. Det kan ses som en reserv inför kommande kostnader. Investeringar görs under året med 412 miljoner kronor, vilket är ett mycket högt belopp.

 - Jag är glad för att en uppgörelse har gjorts med sex partier. Det är en budget som gör ont i nämnderna, men kommunfullmäktige har tagit sitt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin.

 - Med det politiska läget på både riksnivå och kommunal nivå kändes det bra att fatta beslut med 35 mandat (av 51) i kommunfullmäktige. Även om det är en budget som är ansträngd, är det en budget som förvaltningarna och nämnderna kan jobba efter, säger kommunalrådet Gunnar Lidell.

Några prioriterade beslut

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet enades om några beslut som ändrade kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan 2019:

 • Kommunens kärnverksamheter som förbättrade skolresultat ska prioriteras.
 • Tågstopp Brålanda ska säkras med uppdatering av detaljplaner.
 • All fortbildning under 2019 ska godkännas av förvaltningschef.
 • Lagstyrd fortbildning ska prioriteras, exempelvis den nya barnkonventionen.
 • Barn- och utbildningnämnden får budgettillskott motsvarande en genomsnittlig elevpeng för elevökning i grundskolan under 2019 utöver 10 elever.
 • Tillskott till kommunstyrelsen för utbildning i barnkonventionen tas bort.
 • Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över upphandlingsprocessen för byggentreprenader för att nå bättre hålla ramen i investeringsbudgeten.
 • Eventuella fördyringar som "Framtidens kök" medför ska samhällsbyggnadsnämnden finanisera inom oförändrad prisnivå.
 • Kostnader för ökad mängd ekologisk mat utöver fullmäktigebeslut ska finansierans av samhällsbyggnadsnämnden inom befintlig prisnivå.

Några större investeringar som planeras 2019 är:

Investeringar som påbörjas

 • Öxnered skola
 • Idrottshall 40 x 20 meter
 • Multiköket Torpa med nytt modernt tillagningskök som servar förskola, skola och äldreomsorg
 • Renovering av Ishallens omklädningsrum och fotbollens hus.
 • Vatten och avlopp (VA) längs Vänerkusten på Vänersnäs (VA finansieras via avgifter.)

Investeringar som fortsätter byggas

 • Kommunhuset renoveras
 • Idrottsgatan 7
 • Kretsloppsparken

Investeringar som färdigställs

 • Belfragegatans förskola
 • Fridhems förskola
 • Mulltorps förskola/skola

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se