Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-11-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunkompassen ger ros och ris

Vänersborgs kommun får högt betyg som attraktiv arbetsgivare och mindre goda omdömen för hur den politiska styrningen och kontrollen fungerar.
Det visar en analys gjord enligt Kommunkompassen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sedan 2002 erbjudit svenska kommuner att utvärderas enligt Kommunkompassen.

Kommunkompassen mäter inte vilka resultat kommunen når, utan
fokuserar på de arbetsprocesser som leder fram till resultaten. Kort sagt, hur invånarna får ut mesta möjliga av varje skattekrona.

Sedan den förra utvärderingen 2014 har Vänersborgs kommun gjort en tydlig resultatförbättring på nästan alla områden. Jämfört med Sveriges övriga kommuner ligger vi på medel.

Styrkor enligt Kommunkompassen:
Vi får beröm för vårt samarbete med näringsliv, föreningsliv och kulturaktörer, samt vårt miljöarbete och hur vi hanterar internationella samarbeten.

På plussidan finns också kommunens personalpolitik. Hur kommunen jobbar med kompetensutveckling och rekrytering är några punkter som togs upp.

Förbättringsområden
Den politiska styrningen och kontrollen är för svag, vilket gör att resultat och effektivitet blir lidande. Kommunkompassen anser att det pågår mycket bra verksamhet ute på enheter och förvaltningar, men att det saknas strategier för att jobba med styrning och uppföljning på ett kommunövergripande plan.

Till följd av detta får också området ”ständiga förbättringar” lågt betyg.

Åtgärder
Kommunkompassen beskriver resultatet av analysen som ett smörgåsbord som vi har att prioritera bland.

- Det är oerhört värdefullt med en så här gedigen genomlysning. Redan i dag tillsätter jag en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från de olika förvaltningarna. Den ska arbeta med kvalitet, ledning och styrning och ska prioritera vad vi jobba med på kort, medellång och lång sikt, säger kommundirektör Pascal Tshibanda.

Läs hela Kommunkompassen (, 599 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se