Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-12-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Stort steg för Vänerns framtid

Den 17 december är en viktig dag för Vänern, både som sjö och destination. Då inrättades nämligen det Vänerråd som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.

– Bildandet av Vänerrådet ser jag som en mycket positiv milstolpe i arbetet för en hållbar utveckling av vänermiljön, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.

Den låga vattennivån som har varit i Vänern under en längre tid kan på sikt påverka både ekosystem och besöksnäring. Därför togs beslutet att ett Vänerråd skulle bildas i syfte att samordna aktörer kring Vänern och Göta Älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi. Planerna blir nu verklighet. Den 17 december träffades Västra Götalands landshövding Anders Danielsson, Värmlands landshövding Kenneth Johansson och Vänersamarbetets ordförande Bjarne Olsson i Vänersborg
för att inrätta rådet.

– Det är väldigt positivt för hela Vänerregionens framtid att vi har kunnat enas om nästa steg och ta ett gemensamt ansvar för att hitta en hållbar lösning, säger Bjarne Olsson.

Utöver uppdraget att uppnå en balanserad vattennivå ska rådet dessutom bidra till kunskap och samordning av kommande projekt i Vänern. Beslutet att bilda Vänerrådet togs i oktober under ett möte mellan Vänersamarbetet och länsledningarna från Värmland och Västra Götaland.

– Bildandet av Vänerrådet i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland, berörda kommuner och aktörer blir ett angeläget och nödvändigt steg för att lösa upp situationen med nivåregleringen i Vänern och inte minst flödesregleringen i Göta älv, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se