Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-01-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Jobbskuggning av arbetsterapeuter

Den 14 till 18 januari välkomnar kommunrehab fyra yrkesverksamma från äldreomsorgen i regionen Emilia Romagna, Italien.

Jobbskuggningen sker inom EU-nätverket SERN som Vänersborg medverkat i sedan 2006 och i detta projekt ligger fokus på arbetsterapeutens kompetenser. Eftersom yrkesrollen som arbetsterapeut inte finns i Italien är det mycket intressant att studera hur denna
utbildning används i praktisk verksamhet och relationen till informella
vårdgivare och anhöriga.

Totalt kommer 32 jobbskuggningsaktiviteter att ske runt om i Sverige. Kommunerna som ingår är förutom Vänersborg Linköping och Luleå. Skuggningen varvas med studier vid den finska högskolan i Seinajoki.
Under de 24 månaderna ingår totalt 20 italienska deltagare. Vänersborgs kommun har för avsikt att skicka två arbetsterapeuter i ett pilotprojekt under 2019.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se