Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-01-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

5 Mkr plus för Vänersborgs kommun

Det preliminära bokslutsresultatet för 2018 uppgår till + 5 mkr, vilket är 3 mkr bättre än budget men 71 mkr sämre än året innan.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson konstaterar att kommunens ekonomi är ansträngd:

”Med tanke på att vi har betydande underskott i flera
nämnder är det bra att kommunens totala resultat ändå hamnar på plussidan, om än med för liten marginal. Vi behöver nu kraftsamla för att tillgodose kommuninvånarnas behov på bästa sätt, samtidigt som vi anpassar verksamheten till den budget som kommunfullmäktige beslutat för 2019.”

Under 2018 investerade kommunen för 248 mkr. Av dessa avser 154 mkr
fastighetsinvesteringar, 61 mkr vatten- och avlopp, vägar, park och
renhållning, 15 mkr exploatering och 18 mkr inventarier. De största
investeringarna är en ny förskola i kvarteret Hönan på 28 mkr och renovering av kommunhuset 23 mkr. Övriga större investeringar är Mulltorps skola på 20 mkr, grundskolelokaler på Idrottsgatan 7 på 20 mkr, samt utbyggnad av vatten och avlopp i Nordkroken, 11 mkr.

Här kan du läsa den preliminära bokslutsrapporten (, 718 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se