Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-02-04

Kommunfullmäktige inställt 13 februari

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att ställa in kommunfullmäk-tiges sammanträde den 13 februari 2019.

De ärenden som skulle ha behandlats vid detta sammanträde kan utan alltför stora olägenheter tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges samman-träde den 20 mars 2019. Genom denna åtgärd sparar vi ledamöternas tid och dessutom kommunens pengar.

Välkomna till ett fullmatat sammanträde med kommunfullmäktige den 20 mars 2019!

Annalena Levin, kommunfullmäktiges ordförande

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se