Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-05-07

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

FaceTime a Farmer - först i Sverige

Med FaceTime a Farmer skapas nya möjligheter för skolor och lantbrukare att mötas och öka barnens kunskaper om matens ursprung.

Hushållningssällskapet Väst (lead partner) och Vänersborgs kommun är med i projektet FaceTime a Farmer. Sedan våren 2019 samarbetar LEAF i England och Hushållningssällskapet Väst och Skaraborg med att introducera FaceTime a Farmer i Sverige.

Med FaceTime a Farmer skapas nya möjligheter för skolor och
lantbrukare att mötas för att använda gården som en pedagogisk resurs. Målet är att stärka barn och ungdomars kunskaper om matens ursprung och en hållbar utveckling.

Med hjälp av FaceTime och Skype är gården bara ett samtal bort och gården tar plats i klassrummet. Skolor och lantbrukare kan mötas lite
oftare, lite enklare och barnen (förskoleklass-årskurs 9) får möjlighet att
följa livet på gården under hela året och i olika situationer.

Här finns mer information: https://facetimeafarmer.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 24 april sändes Facetime a Farmer från Dalboskolan med en Brålandaklass

Onsdag 24 april kl. 13.30 sändes de allra första samtalen mellan klassrum
på Dalboskolan i Frändefors och lantbrukare. Läraren Pontus Olsson fick ordning på tekniken, och sen fungerade det bra. Pontus och hans klass är normalt på Brålanda skola men hade nu lektion på Dalboskolan.

- Det var de första samtalen mellan klassrum och lantbrukare så att skolor och lantbrukare kan mötas oftare och enklare, och barnen får möjlighet att följa livet på gården under året, berättar Karin Carlsson, Hushållningssällskapet Väst.

Den 29 april sändes samtal från Skerrud skola i Gestad

- Anna-Lena Berg på Skerruds skola har haft en fantastiskt bra lektion med FaceTime a Farmer tillsammans med Alma Håkansson, Slommehagens gård, Brålanda, berättar Karin Carlsson.

Lektionen genomfördes som en del av klassens arbete i matematik,
med fokus på datorer och programmering.

Samtalet genomfördes med Facetime och fungerade i princip utan störningar, med undantag från lite bildstörning då Alma rörde sig snabbt. Totalt varade samtalet i 20 minuter. För att leda in eleverna och Alma på rätt spår inledde Anna-Lena samtalet med en ledande fråga till Alma:

- Nu är det så här att vi har pratat en del om programmering
och datorer i matten den senaste tiden. Använder du datorer och programmering i ditt yrke Alma?

- Ja, varje dag, svarade Alma.

Det blev starten på en vandring från mjölkroboten, vidare till den datorstyrda grinden till betet, till utgödslingen, foderautomaten och slutligen till mjölkrummet.

Eleverna skötte sig perfekt och hade förberett många och bra
frågor, exempelvis:

  • Hur lång tid tar mjölkningen av en ko?
  • Hur får du ut bajset från ladugården
  • Använder du någon robot för att ge korna mat?
  • Finns det någon robot som du skulle vilja ha, som skulle göra ditt arbete lättare?
  • Hur lång tid tar det från att kon är mjölkad till att mjölken kommer till affären?

Alma ställde också frågor till barnen, bland annat om hur många magar kon har och vad de heter. Det gav en bra känsla av delaktighet till eleverna.

Samtalet utvärderades med att eleverna fick skriva ned vad de lärt sig samt vad de tyckte om lektionen och sättet att lära på det här sättet.

Kontaktperson

Karin Carlsson, Hushållningssällskapet Väst
karin.carlsson@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0521-72 55 44

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se