Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-05-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborg, Trollhättan och F7 utvecklar totalförsvaret

Idag den 17 maj har Vänersborgs kommun, Trollhättans Stad och Skaraborgs Flygflottilj F7 träffats på Trollhättan-Vänersborgs flygplats och skrivit på en avsiktsförklaring för att utveckla samverkan när det gäller krisberedskap och planering av totalförsvaret.

Genom att inrätta ett gemensamt råd ska dialogen underlättas och kunskapen öka om varandra kopplat till totalförsvaret. Rådet ska bidra till en positiv utveckling av totalförsvaret och därmed också en bättre krisberedskap. Rådet ska även medverka till fler samövningar och utbildningar inom området. Styrgruppen för rådet består av stads-/kommundirektör och förbandschef.

- Omvärlden är oförutsägbar och komplex. Försvarsmakten
har behov av en stabil och trovärdig totalförsvarsförmåga. Det är en förutsättning för att kunna möta förändringar i säkerhetsläget. För Försvarsmakten är samverkan en direkt förutsättning för att vi ska kunna leverera militär förmåga i ett läge av höjd beredskap eller i värsta fall ofred. Det här är ett samarbete som är oerhört viktigt. Vi klarar det inte annars, säger Malin Persson, tjänsteförrättande chef Skaraborgs flygflottilj F7.

- Även i fredstid finns det händelser där det är möjligt att samarbeta för att skapa stabilitet. Vi vill samverka mer inom civilförsvaret och har sedan tidigare samarbetat med andra kommuner. Det är viktigt med kontaktnät och kännedom om varandra och vad vi har för möjligheter och begränsningar. Vi har ett jätteviktigt jobb framöver och jag är jätteglad för att få vara här idag och skriva på den här avsiktsförklaringen, fortsätter Malin Persson.

- Vi välkomnar initiativet av Försvarsmakten, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun. - Det är jättebra med ett råd för att förbereda oss inför vad som kan hända. Om stora resurser behövs måste det samordnas snabbt. Ju fler vi är som kan förbereda oss tillsammans, desto mer resurser har vi om det händer något. Det behöver inte bara gälla totalförsvar och krig, utan även kriser och andra händelser.

- Syftet med avsiktsförklaringen är att samverka och försöka skapa en beredskap i händelse av diverse olika problem som kan uppstå. Därför är det klokt att ha bästa möjliga beredskap så att vi kan hjälpa varandra, sa Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans Stad. - Det är viktigt att samla de resurser vi har. Omvärlden är annorlunda nu än för några år sen. Samhället i Sverige är mer turbulent nu.

- Vi brukar ofta prata om varandra som goda grannar och vi samarbetar redan mycket vilket positivt. Nu är vi på väg att gå över från att vara goda grannar till goda kollegor och samverkar på många plan. Det här är ytterligare ett samarbete mellan oss förvaltningsorganisationer och en extern part, som Försvarsmakten, säger Pascal Tshibanda, kommundirektör i Vänersborgs kommun. – All samverkan mellan oss och andra aktörer är bara positivt.

- Vi har fått en nygammal uppgift inom ramen för totalförsvar. Förut har vi ju arbetat med krisberedskap och fredsbevarande, men nu ska vi också delta utifrån ofred. Det innebär att vi behöver prioritera våra resurser och där är Försvarsmakten är en jätteviktig aktör i ett sånt läge och även om vi har ett geografiskt områdesansvar behöver ju understödja er i Försvaret utifrån det behovet. Därför är det oerhört viktigt att vi stärker kompetensen tillsammans inom rådet med utbildningar och övningar, säger Ulrika
Strandroth Frid, stadsdirektör i Trollhättans Stad.

Parter

Vänersborgs kommun: Benny Augustsson, kommunstyrelsens
ordförande, Pascal Tshibanda, kommundirektör.

Trollhättans Stad: Paul Åkerlund, kommunstyrelsens
ordförande, Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör.

Skaraborgs Flygflottilj, F7: Malin Persson,
tjänsteförrättande chef.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se