Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-10-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fler unga väljer att avstå från droger

Sara Gunnarsson presenterar resultatet av drogvaneundersökningen.

Ungdomarna i Vänersborg använder allt mindre droger.
- Det är glädjande att det jobb vi lägger ner ger resultat, kommenterar kommunens drogförebyggande samordnare Sara Gunnarsson Forsberg.

I dag presenterades resultatet från den senaste drogvaneundersökningen bland ungdomar i årskurs 9 och tvåan i gymnasiet. Och det visar sig att det har skett rejäla förändringar till det bättre i Vänersborg de senaste sex åren.

Rökning
Andelen rökare i årskurs 9 i Vänersborg har minskat från 19 procent 2013 till 10 procent i år. När det gäller gymnasie-tvåorna har antalet rökare nästan halverats, från 33 procent år 2013 till 18 procent år 2019.

Snusning
Andelen snusare i nian är oförändrat, medan det bland tvåorna har blivit något färre.

Alkohol
Jämfört med 2013 har andelen alkoholkonsumenter i åk 9 minskat från 48 procent år 2013 till 31 procent 2019. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2, här har andelen som konsumerat alkohol minskat mellan dessa år, 82 procent år 2013 till 60 procent 2019.

Studien visar också att andelen ungdomar som har blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar det senaste året också har minskat kraftigt de senaste sex åren.

Narkotika
Andelen nior som använt narkotika har halverats från 6 procent år 2013 till 3 procent 2019. Detsamma gäller bland elever i gymnasieskolans åk 2. Andelen narkotikaanvändare minskade mellan dessa år, 15 procent år 2013 till 9 procent 2019.

Övrigt
Undersökningar har också tittat på hur ungdomar ser på sin hälsa. Där är siffrorna ganska stabila över åren. Niorna ligger på drygt 80 procent och tvåorna på en bit över 70 procent som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa.

Andelen ungdomar som trivs i skolan har heller inte ändrats mycket. Både nior och tvåor ligger på drygt 80 procent.

Skolket är oförändrat på 9 procent både 2013 och 2019 för niorna, medan det har sjunkit från 18 till 14 procent för tvåorna i gymnasiet.

Bakgrund
Undersökningen genomfördes under våren 2019 av Centralförbundet för alkohol- och natkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Läs hela rapporten härWord (word, 177 kB)

Frågor?
Sara Gunnarsson Forsberg, drogförebyggande samordnare
sara.gunnarsson@vanersborg.se
0521-72 17 25

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se