Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-02

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Var med och fira Vänersborgs födelsedag 1 februari!

Anna-Lena Levin, kommunfullmäktiges ordförande och Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande

Vi vill fira att det är 376 år sedan Vänersborg fick stadsrättigheter! I år firas Vänersborgs födelsedag i Arena Vänersborg där det bjuds på kaffe och födelsedagstårta.

Kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin hälsar dig välkommen att fira Vänersborgs 376:e födelsedag 1 februari i Vänersborgs arena.

Temat för i år är hållbarhet

Våra politiker är på plats. Passa på att prata med dem.

Missa inte heller att ta pulsen på företrädare för några av kommunens olika verksamheter, bland annat information till våra 80-åriga medborgare.

Tid:

Lördagen den 1 februari 2020 kl. 10.00-13.00

Plats:

Arena Vänersborg, Brättevägen 15, Vänersborg

Träffa dina politiker i de olika nämnderna

10.00-10.20  Barn- och utbildningsnämnden
10.20-10.40  Byggnadsnämnden
10.40-11.00  Kommunstyrelsen
11.00-11.20  Kultur- och fritidsnämnden
11.20-11.40  Miljö- och hälsoskyddsnämnden
11.40-12.00  Samhällsbyggnadsnämnden
12.00-12.20  Socialnämnden
12.20-12.40  Valnämnden
12.40-13.00  Överförmyndarnämnden

Föreläsningar

10.30-10.45  Botswana, Social inkludering, utvecklingsledare Erika Johansson
11.00-11.15  Fördjupad översiktsplan Vänersborg/Vargön, planarkitekt Pål Castell
11.30-11.45  Jubileumsåret 2019, evenemangsutvecklare Stefan Leijon och projektledare Sandra Björkstrand
12.00-12.15  Agenda 2030, miljöstrateg Boel Carlsson
12.30-12.45  Fördjupad översiktsplan Vänersborg/Vargön, planarkitekt Pål Castell

Utställare

 • Återvinning, Lyckans Second hand, Remöbleraprojekt, anhörigstöd, frivilligsamordning, bistånd, kommunrehab, transporten och information till 80-åringar, Socialförvaltningen
 • Fördjupad översiktsplan Vänersborg/Vargön och Näringsliv/etablering, Miljö- och byggnadsförvaltningen och Näringslivsavdelningen
 • Jubileumsåret 2019, musik och dans, bibliotek, fritidsgårdar Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Digital visning av kretsloppspark, nytt kök Oden, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Fairtrade, Konsument, Fotoutställning Botswana och Agenda 2030, Kommunstyrelseförvaltningen
 • Säkerhet och beredskap, Kommunstyrelseförvaltningen
 • Det globala klassrummet, förskolans samarbete med Omaruru, Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan (SKUA) och Aktionsforskning, Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kunskapsförbundet Väst
 • AB Vänersborgsbostäder
 • Polismyndigheten
 • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF

Välkommen!

Annalena Levin, ordförande kommunfullmäktige
Dan Åberg, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige
Anneli-Guilotte, 2:e vice ordförande kommunfullmäktige

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Kommunkontoret
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 90

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se