Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra

Vänersborgs kommun deltar i Totalförsvarsövning 2020. Regeringen har beslutat att totalförsvaret ska stärkas.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder övningen som pågår i hela landet i år. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner liksom de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

TFÖ 2020

Försvarsberedskap är en angelägenhet för hela samhället och genom Totalförsvarsövning 2020 stärks Sveriges totalförsvar.

Genom TFÖ kommer vi att pröva och utvärdera totalförsvarsförmågan, både ur ett geografiskt rikstäckande perspektiv och ur ett samhällsperspektiv.

Totalförsvarsövningen omfattar alla nivåer och sker på central, regional och lokal nivå. Fler än 60 myndigheter och andra centrala aktörer har beslutat sig för att delta. Samtliga kommuner och regioner är inbjudna. Även frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet kommer att delta i övningen.

Totalförsvarsövning 2020 pågår under hela år 2020 och består av olika övningsaktiviteter. Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar. Vänersborgs kommun deltar också i övningen. Vår kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan. Under diskussionsövningen ställs vi inför olika händelser där vi bland annat får diskutera beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Övningen är en möjlighet för Vänersborgs kommun att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och kommer att utveckla vår förmåga ytterligare. Övningen ska bidra till att vi stärker säkerhetsskyddet, höger kompetensen när det gäller totalförsvar och ta fram planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Information om totalförsvar

Talesperson

Kommunens talesperson för Totalförsvarsövning 2020 är kommunens beredskapssamordnare Jessica Roth Andersson telefon 0521-72 11 63, e-post jessica.rothandersson@vanersborg.se.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se