Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-28

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Examination för framtida ledare

Vänersborgs kommun satsar på sin personal. Karriärprogrammet har nu haft examination av personal med potential att få ledande roller.

Vartannat år rekryterar vi medarbetare från våra verksamheter som har potential och ambitioner att bli chef och ledare. De får sedan under tre terminer gå ett ledarskapsprogram – ”Karriärprogrammet”. Åttioen procent av tidigare deltagare har idag en chefstjänst eller annat ledande uppdrag.
I fredags var det examination för detta fantastiskt kompetenta gäng. Ett stort lycka till önskar vi er!

Personalspecialist Jozephine Hermansson har hållit i utbildningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se