Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-29

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

37 mkr plus för Vänersborg

Det preliminära bokslutsresultatet för 2019 uppgår till + 37 mkr, vilket är 20 mkr bättre än budget och 32 mkr bättre än året innan.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson tycker att resultatet är bra med tanke på förutsättningarna:

- Med tanke på att vi har betydande underskott i flera nämnder och ett svagt bokslut förra året, så är det ett bra resultat. Vi ser att kommunfullmäktiges uppmaning till restriktivitet och nämnder och förvaltningars arbete med kostnadsbegränsande åtgärder, gett effekt under andra halvan av 2019. Nu ser vi fram mot att tillsammans under 2020 arbeta vidare med att tillgodose invånarnas behov på bästa sätt inom ramen för en sund ekonomi.

Under 2019 investerade kommunen för 245 mkr. Av dessa avser 145 mkr fastighetsinvesteringar, 64 mkr vatten- och avlopp, vägar, park och renhållning, 17 mkr exploatering och 18 mkr inventarier. De största investeringarna är grundskolelokaler på Idrottsgatan 34 mkr, kommunhuset 29 mkr och Öxnered skola 25 mkr. Övriga större investeringar är Kretsloppspark 23 mkr, samt kastanjevägens förskola 13 mkr.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se