Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-02-07

Vänersborgs kommun deltar i Glokala Sverige

Femtio av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige. Projektet handlar om de globala målen och hållbar utveckling.

Vänersborgs kommun är en av de kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

– Genom att ingå i Glokala Sverige stärker vi vårt arbete med att uppnå ett hållbart och inkluderande samhälle och därigenom också Vänersborgs kommuns vision ”Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”. Vi får ett bra stöd för att arbeta konkret med de globala målen på lokal nivå och att inkludera de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska dimensionen. Genom Glokala Sverige kommer vi också att ingå i ett värdefullt nätverk av övriga kommuner och regioner som arbetar med Agenda 2030 och de globala målen och kan på så vis få inspiration och erfarenhetsutbyte i arbetet. Målet är att det ska skapa bättre förutsättningar och möjligheter för våra invånare. Agenda 2030 ska vara en utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i planerings- och utvecklingsarbete. På så sätt skapas förutsättningar för att hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs långsiktigt, säger Benny Augustsson, kommunalråd i Vänersborgs kommun.

– Vi är glada och stolta över att nära hälften av landets kommuner och regioner är medlemmar i Glokala Sverige. Genom vårt samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Som tidigare kommer projektdeltagarna att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida.

Mer information om projektet Glokala Sverige och övriga deltagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Vänersborgs kommun: Boel Carlsson, miljöstrateg, telefon 070-239 01 01.

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, telefon 073-374 62 84.

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, telefon 070-606 41 93.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se