Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-02-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Polisen och kommunen lovar
att satsa på ett tryggare Vänersborg

Rickard Fremark och Benny Augustsson.

Polisen och Vänersborgs kommun arbetar tillsammans för ökad trygghet. I ett gemensamt medborgarlöfte för 2020 har man valt Sportcentrum och Brålanda som två fokusområden.

Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett socialt hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsättningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete.

– Samverkan mellan polis och kommun är grunden för bra trygghet för våra medborgare. Det är också viktigt är involvera polisen när vi planerar nya områden, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik och genomfört medarbetardialog och medborgardialog för att skapa en lägesbild över vad vi har för utmaningar i kommunen. Den insamlade informationen ligger till grund för inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under 2020, där medborgarlöftena är den viktigaste delen.

- Polisens mål är att komma närmare medborgarna. Vi kommer att ha utredande personal här och på sikt kommer polishuset i Vänersborg att bli fullt igen, säger Rickard Fremark, lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal.

Syfte
Syftet med medborgarlöften i Vänersborgs kommun är att:

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet

Medborgarlöften 2020
För att skapa långsiktighet i det pågående brottsförebyggande arbetet har Vänersborgs kommun och Polisen valt att jobba vidare med de två fokusområden Sportcentrum och Brålanda som nämndes i 2019 års medborgarlöften.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se