Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-04-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborgs kommun lämnar inte ut information om smittade

Kommunen värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Därför håller vi strikt på patientsekretessen.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Vänersborgs kommun. Vi räknar med att även vi kommer att få smittade inom våra verksamheter.

Kommunen värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Därför håller vi strikt på patientsekretessen. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter, varken information om brukare eller personal. Vi kommer inte heller att peka ut boenden.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför om att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer att få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte att få ta del av informationen om smittade individer.

Vi alla måste hjälpas åt med att minska både smittspridningen och oron kring den. Vi uppmanar till källkritik och att inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

Vid frågor kontakta kommunens talesperson kommunikatör Thomas Fridén 0521-72 11 12 eller Victoria Hallqvist 0521-72 24 03.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se