Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-05-08

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Deltagare i EU-projekt delar med sig av sina erfarenheter

I samband med Europaveckan har vi bett deltagare i kommunens EU-projekt att dela med sig av sina upplevelser. Gemensamt för dem alla är att de tagit med sig erfarenheter och nya kunskaper hem till Vänersborg igen.

Här kan du läsa mer om hur olika deltagare upplever att delta i EU-projekt.

Vänersborgs kommun är mycket aktiv när det gäller internationella samarbeten. Det bidrar till mer kunskap och fortsatt utveckling. Några av alla EU-projekt som Vänersborgs kommun arbetar med är:

  • VG+ – Ett projekt som möjliggör arbetsförlagd praktik för gymnasieelever
  • DEMETER – Ett projekt som arbetar för att stärka samarbetet mellan gårdar och skolor
  • One Library For All – Ett projekt som jobbar för att stärka biblioteken
  • Take Care Learning – Ett projekt som arbetar med jobbskuggning av arbetsterapeuter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se