Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-02

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Eldningsförbud gäller i Vänersborgs kommun

På grund av stor risk för att brand ska uppstå i skog och mark har Vänersborgs kommun beslutat att eldningsförbud, lägre nivå, gäller.

Den lägre nivån av eldningsförbud innebär att det är förbjudet med eldning, grillning, matlagning och bränning med ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande utomhus. Med utomhus menas mark och områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbudet gäller i hela kommunens geografiska område från och med 2020-05-29 klockan 16 och tills vidare.

Du kan dock elda/grilla på iordningsställda eld/grillplatser samt i villaträdgård.

Om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet kan du ställas till svars och bli straffad.

Information av SMHI om brandrisken sydväst om Vänernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se