Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-18

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Eldningsförbud högre nivå i Vänersborgs kommun

På grund av mycket stor fara för att brand ska uppstå i skog och mark har Vänersborgs kommun beslutat om eldningsförbud av högre nivå utomhus.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terräng.

Eldningsförbudet gäller hela Vänersborgs kommuns geografiska område. Förbudet gäller alla typer av eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.).

Att grilla i villaträdgård är undantaget i beslutet men yttersta försiktighetsåtgärder ska vidtas på grund av den mycket stora brandrisken. Förbudet innefattar även användandet av svets, spritbrännare, gasolbrännare och pyroteknik i skog och mark.

Det uppmanas till stor försiktighet vid skogs- och markbruk och det avråds från verksamhet som kan förorsaka gnistbildning.

Förbudet gäller från och med 2020-06-12 klockan 15:00 fram tills beslut om förbudets upphävande meddelas.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med
stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se