Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-07-01

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Sommargåva till kommunanställda kan gynna näringslivet

Alla anställda i Vänersborgs kommun får en sommargåva i form av presentkort på 500 kronor!

På detta sätt vill kommunen lyfta både medarbetare och näringsliv som till följd av coronaviruset befinner sig i ett pressat läge.

- Genom denna sommarpresent vill vi visa vår uppskattning för våra medarbetares fantastiska insatser, inte minst inom äldeomsorgen, under en tuff period. Presenten hoppas vi också ska ge vårt lokala näringsliv en välbehövlig stöttning, säger kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson. Kommunfullmäktige fattade beslutet 17 juni.

Coronaviruset har under våren påverkat hela samhället. Såväl Vänersborgs kommuns anställda som det lokala näringslivet har haft det tufft. Sommarpresenten förväntas ge ne positiv effekt på näringslivet, som genom det tidsbegränsade presentkortet från Forum Vänersborg gynnar ett stort antal lokala aktörer.

- Det lokala näringslivet har drabbats av pandemin. Kommunen införde tidigt en rad åtgärder för att lindra situationen. Presentkortet är ytterligare ett sätta att stimulera de lokala företagen, säger näringslivschef Jill Stor.

Både tillsvidareanställda och timanställda (som har jobbat mellan 1 mars och 31 maj) omfattas av beslutet. Kommunen beräknar att det rör sig om drygt 4200 anställda som får denna gåva.

- Det är många som har arbetat hårt under denna period och även många som har gjort en hel del utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Det känns bra att kunna ge ett särskilt tack genom denna present, säger personalchef Anna Johannesson.

När hela samhället och kommunens organisation går igenom tuffa tider som under en pandemi är all personal extra viktig, både de som berörs direkt av förändrade arbetsuppgifter och högre arbetsbelastning, men även de som fortsätter att arbeta med sina vanliga arbetsuppgifter. En kommuns service till invånarna måste så långt det är möjligt fungera som vanligt.

Mer information:
Jill Stor, näringslivschef
Anna Johannesson, personalchef

Fotnot: Riksdagen beslutade den 27 maj att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen för gåvor upp till 1000 kronor till anställda.

Information till kommunanställda

Information till kommunanställda finns på kommunens intranät, samt lämnas av närmaste chef.

Information till företag

Presentkorten kan användas i de butiker som valt att ansluta sig till Forum Vänersborg. Det går att ansluta sig i efterhand, och det är då upp till den butiken att ansluta sig. Vi som kommun kan inte kräva att butiker ansluter sig till denna tjänst. Om en butik är intresserad av att ansluta sig så får de kontakta Forum Vänersborg.
Information för företag som vill ta emot Forum Vänersborgs presentkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstert.

På Forum Vänersborgs hemsida finns en lista på butiker presentkortet gäller i: www.forumvanersborg.se/presentkortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan uppdateras löpande när nya företag ansluter sig.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se