Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-07-07

Trollhättan – Vänersborg är utsedda till Intelligent Cities!

Vänersborgs kommun i nytt samarbete med ICC

Trollhättan och Vänersborg har, av EU-kommissionen, utsetts till att ingå i nätverket Intelligent Cities i Europa.

Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun har fått det glädjande beskedet att den gemensamma ansökan om att gå med i EU-nätverket Intelligent Cities Challenge blivit beviljad. Totalt godkändes 88 ansökningar från 20 länder. Förutom Trollhättan och Vänersborg ingår två andra svenska städer, Karlskrona och Skellefteå, men även europeiska storstäder så som Rom, Budapest, Alicante och Zagreb.

Nätverket handlar om att hjälpa städer att ställa om till att bli mer digitala, smarta och hållbara samt att återhämta sig från den ekonomiska krisen som följer av Coronapandemin. Syftet med detta är att det i sin tur ska förbättra invånarnas livskvalité och skapa nya möjligheter för näringslivet.

Får hjälp av experter
Ansökan har Trollhättan och Vänersborgs kommun skrivit tillsammans med två italienska städer – Ravenna och Cervia – som alla ingår i EU-nätverket SERN. Redan i slutet av september drar arbetet igång och kommer att pågå fram till 2022. De prioriterade områdena är e-förvaltning och digitala tjänster, innovativ utbildning och smart och hållbar turism samt mobilitet.

- Tack vare nätverket kommer vi få experthjälp från framstående städer som Amsterdam, Barcelona, Nice och Hamburg, som ligger före oss i den digitala utvecklingen, säger kommunalråden Benny Augustsson och Paul Åkerlund och fortsätter:

- Det är också väldigt positivt att Trollhättan och Vänersborg driver gemensamt utvecklingsarbete.

Trollhättan och Vänersborgs kommun har många gemensamma beröringspunkter, och för att få utvecklingsarbetet kring digitalisering så effektivt som möjligt ingår även Högskolan Väst, VISIT Trollhättan Vänersborg, Innovatum samt Kunskapsförbundet Väst.

Fakta:
EU-kommissionen har lanserat ICC för att man ser städerna som drivande i Europas utveckling. Hållbarhet, tillväxt och digitalisering är avgörande delar när en modern och smart stad möter framtiden.
I och med ICC så vill EU-kommissionen skapa ett europeiskt nätverk med 100 städer som nyttjar potentialen i ny teknik för att förbättra medborgarnas livskvalitet, säkerställa tillväxt, hållbarhet, och motståndskraft mot framtidens utmaningar. Ambitionen är att stimulera och främja ett hälsosamt, grönt och hållbart samhälle i städer, kommuner, regioner och EU i stort.

KONTAKT

Francesca Di Febo
Utvecklingsledare

E-post: francesca.difebo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se