Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-09-03

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborgs kommun går ur stabsläge

Idag den 3 september går ur kommunen ur stabsläget men arbetet fortsätter med covid-19.

Vänersborgs kommun har befunnit sig i stabsläge sedan mars 2020 för att hantera krissituationen.

Nu har läget stabiliserats nationellt, regionalt och lokalt, och det är betydligt färre som smittas och behöver avancerad vård. På särskilda boenden i Vänersborgs kommun har det varit 0 smittade en längre tid, vilket vi är mycket glada för.

Arbetet med covid-19 går in i ett nytt skede och vi anpassar verksamheten så mycket som möjligt till det nya normala.

  • Samverkan med andra aktörer/organisationer fortsätter, men med glesare möten.
  • Beredskapssamordnaren och kriskommunikationsansvarig fortsätter med omvärldsbevakning och avstämningar.
  • Beredskapssamordnaren sammanställer veckovis kortfattad lägesbild, som publiceras på intranätet.
  • Kriskommunikationsgruppen minskas till två-tre personer, som även arbetar med andra uppgifter.
  • Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) håller sig löpande uppdaterad och samordnar arbetet.

Om det lugna läget ändras och det behövs kan kommunen besluta att åter gå upp i stabsläge.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se