Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-10-07

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Starkt resultat i Vänersborgs delårsrapport per augusti

Benny Augustsson

Kommunens resultat i augusti uppgår till +140 mkr. Årsprognosen pekar på ett rekordhögt resultat på +173 mkr, 142 mkr bättre än budget.

En stor del av överskottet är kopplad till tillfällig kompensation från staten mot bakgrund av Coronapandemin. Även verksamheten under kommunens nämnder redovisar bättre resultat mot budget jämfört med 2019.

Även årets investeringsnivå är rekordhög och prognostiseras till 368 mkr. Exempel på stora investeringar som pågår under året är till- och ombyggnad av Öxnereds skola, ny idrottshall vid sportcentrum, nytt Multikök vid Torpasskolan och en ny kretsloppspark.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson gläds åt det starka resultatet, men påminner om att den ekonomiska utvecklingen inför kommande år innebär stora utmaningar för kommunen:

- De ekonomiska förutsättningarna inför kommande år försämras betydligt och det finns stor osäkerhet kring hur skatteunderlaget utvecklas. En stor utmaning blir att finansiera kommunens höga planerade investeringsnivå. Under kommande treårsperiod planerar Vänersborgs kommun att investera för cirka 1,5 miljard. Det starka resultatet under 2020 underlättar situationen något, genom att en del av investeringarna kan finansieras utan att nya lån behöver tas upp.

- Överlag har anställda och förtroendevalda gjort ett mycket bra arbete med att bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna, trots de svårigheter och utmaningar som den pågående pandemin innebär, säger han.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se