Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-10-29

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborgs kommun är modig och vågar prova nytt

Alla som söker jobb hos oss ska ha samma chans att visa sin kompetens och få en fördomsfri bedömning.

Därför har vi valt att samarbeta med TNG och använda intervjuroboten Tengai i vår rekrytering av två tjänster. Vi var nyfikna på hur våra kandidater skulle uppleva mötet med Tengai!

Vänersborgs kommun har tagit hjälp av Tengai i rekrytering av personalspecialist och kommunsekreterare. Tengai interagerar med kandidaten med hjälp av AI-teknik.

Vi ställer några frågor till HR-specialisten Tove Avrin:

Hur upplevde kandidaterna att bli intervjuade av en intervjurobot?

- De tyckte det var roligt och spännande om än lite nervöst. Flera av kandidaterna tyckte det var en ovan situation att bli intervjuade av en robot då de saknade interaktionen som blir i en intervju med en människa. En lärdom jag tagit med mig är på vilket sätt vi kommunicerar och förbereder kandidaterna inför en urvalsmetod i detta slag. Kandidaterna hade en förväntan om en intervju likt ett samtal med en mänsklig rekryterare och då förstår jag att de saknade interaktionen och dialogen i samtalet. Tengai är ju en robot som ställer frågor och är därför mer att jämföra med ett personlighetstest än en intervju i dialog. Det framkom också synpunkter på att tekniken inte var helt färdigutvecklad. Exempelvis framkom det att det fanns utvecklingspotential vad gäller följdfrågor och kommandon, feedback som vi sedan framförde till TNG. Värt att nämna dock är att kandidaterna i sin helhet var positiva till Tengai som en del i urvalet. De uppskattade likabehandlingen och flera kandidater uttryckte att det kändes mer fördomsfritt då det var vad de sa som bedömdes, inte hur de såg ut osv. Alla kandidater skulle kunna tänka sig att träffa Tengai igen!

Är ni på personalkontoret nöjda? Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

- Vi är glada och stolta över att Vänersborgs kommun vågar pröva nytt! Att vi har modiga chefer som vill vara med och testa och utveckla ny teknik. Vi är öppna för att testa olika vägar för en så fördomsfri och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och detta är ett sätt. Tengai är en bra urvalsmetod i ett tidigt skede av rekryteringen och ersätter, eller är ett komplement till, andra urvalsmetoder för att få fler bedömningspunkter. Intervjun med Tengai ersätter inte det mänskliga mötet i anställningsintervjun mellan rekryterande chef och kandidat.

TNG heter företaget som säljer tjänster av Tengai, intervjuroboten. Martin Andersson, personalspecialist på TNG, berättar om samarbetet med Vänersborgs kommun.

- Det har varit ett jättekul och spännande att samarbeta med Vänersborg kommun vad gäller Tengai. Speciellt då ni redan ligger långt fram vad gäller kompetensbaserad rekrytering och urvalsprocesser. Vi har tillsammans fått utveckla Tengai (roboten), och Vänersborgs kommun har gett oss bra och relevant feedback kring både kandidatupplevelsen och ur ett kundperspektiv, säger Martin Andersson och fortsätter:

- Samarbetet har fungerat bra, mycket på grund av att vi på TNG och Vänersborgs kommun har samma synsätt på en modern rekryteringsprocess och ni har också en stor vilja att digitalisera momenten och processer inom HR, vilket kommer att krävas i framtiden. Tengai har fått ett nytt större frågebatteri och kan på egen hand göra ett urval och skapa en färdig kandidatrapport. Vi hoppas givetvis få fortsätta samarbetet och följa er på er resa i att skapa en attraktiv arbetsplats och en modern framtida rekryteringsprocess, säger Martin Andersson på TNG.

Så Tove Avrin, hur kommer Vänersborgs kommun att göra i fortsättningen?

- Nu kommer vi jobba vidare med att utveckla rekryteringsprocessen inom organisationen. Vi har precis bytt rekryteringssystem och vi kommer börja följa upp kandidatupplevelsen för att se vilka delar vi ska fokusera på för att bli ännu bättre. Så nu ska vi landa lite i den kunskap vi har för att lägga en strategi framåt. Jag tycker de förändringar som skett med Tengai är positiva. Om vi kommer ta hjälp av Tengai i kommande rekryteringar får framtiden utvisa!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se