Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-11-30

Vi antar fler klimatlöften

Redan 2021 siktar Vänersborgs kommun på att ha uppfyllt 16 av de 20 klimatlöften i satsningen Klimat 2030.

Vänersborgs kommun har tillsammans med övriga kommer i länet inbjudits att anta ett antal klimatlöften. Det är Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen som bjuder in genom satsningen Klimat 2030.

Syftet är att förstärka klimatarbetet i kommunerna och kraftsamla tillsammans i hela länet. Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås och i att vara föregångare för företag och invånare.

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som kan ge stor utsläppsminskning. Det handlar både om kommunens egen verksamhet och klimataktiviteter riktade mot allmänheten.

Sju av åtgärderna har kommunen redan tidigare genomfört (se nedan). Och år 2021 ska ytterligare nio genomföras.

Överlämning av löftena
16 december kommer lanseringen av kommunernas klimatlöften att äga rum. Då överlämnar Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med sina kollegor i de övriga kommunerna sina klimatlöften till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande. På grund av pandemin sker det hela digitalt.

- Jag är stolt och glad över att få överlämna våra klimatlöften. Det visar att vi har en hög ambition i vår kommun att arbeta med klimatfrågorna och det ger oss en extra skjuts i klimatarbetet. Vi kommer också att ha god nytta av erfarenhetsutbytet mellan de deltagande kommunerna och det stöd som Klimat 2030 kommer att erbjuda för att genomföra åtgärderna. När så många kommuner i hela länet satsar tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Benny Augustsson.

Målet är att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå.

Detta planerar vi genomföra 2021
- Skärpa kraven vid inköp av miljöbilar
- Införa en klimatstyrande resepolicy
- Klimatväxla tjänsteresor
- Minska matsvinnet i skolan
- Bygga med klimatsmarta material
- Analysera inköpens klimatpåverkan
- Minska engångsartiklarna
- Införa en klimatstyrande parkeringspolicy
- Hållbarhetsvecka med Agenda 2030 som huvudtema

Detta har vi redan genomfört
Energieffektivisering
Produktion av egen solel
100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Laddmöjligheter för hyresgäster i Vänersborgsbostäder
Återbruk av möbler
Upphandlingskrav för transporter
Insatser för cykling

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se