Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-01-20

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Granskning av hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har förutsättningar för ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kommunens verksamheter.

Den sammanfattande bedömningen i granskningsrapporten är att kommunen inte har haft tillräckliga förutsättningar för ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kommunens verksamheter men att kommunstyrelsen och nämnderna under 2020 lagt en grund för att möta de brister som finns.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se