Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-01-21

Digital sändning av Samling för demokrati

Ljus

Samling för demokrati är 2021 en helt digital minnessändning för Förintelsens offer. Ceremonin med tal, film och musikinslag sänds från Länsstyrelsens residens i Göteborg.
Alla är välkomna att följa minnesstunden och ingen föranmälan krävs.

Program

Inledning – George Braun, moderator

Välkommen – Anders Danielsson, landshövding

Regeringens arbete för att motverka rasism och värna mänskliga rättigheter – Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Musik – Sångare från Hvitfeldtskas Kammarkör sjunger ur diktsamlingen ”Människan på jorden” av Barbro Karlén. Musik: Sven-Eric Johanson

Minnet av Förintelsen är kärnan i de mänskliga rättigheterna – Ola Larsmo, Journalist och författare, ledamot i PEN International

Panelsamtal: Ungas organisering mot rasism – Ungdomsfullmäktige Göteborg och TNKVRT

Avslutande ord – George Braun, moderator

Under sändningen visas ett klipp från När rösterna tystnar, en film producerad av Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

Samling för demokrati kommer att sändas digitalt via livesändning den 27 januari kl. 13.30-15. Alla är välkomna att följa minnesdagen. Ingen föranmälan krävs.

Länk till livesändning av Samling för demokratilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se